14.03.2017 Roti 2017 julkaistu Säätytalolla

Roti 2017 julkaistu Säätytalolla

Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2017 -raportti luovutettiin kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläselle 14.3.2017 Säätytalolla Helsingissä. Kuudennen ROTI-arvioinnin keskeinen viesti on, että rakennetun omaisuuden tila on Suomessa valtaosin tyydyttävä, mutta kunnossapidon laiminlyönnit, korjausten lykkääminen sekä alueiden eriarvoistuminen kiihdyttävät korjaus- ja muutosvelan kasvua. Korjausvelasta aiheutuu kansantaloudelle vuosittain yli 3,4 miljardin euron lisäkustannus, mikä on noin 1300 euroa jokaista suomalaista kotitaloutta kohden. ROTI-raportti perustuu asiantuntijapaneelien arvioihin. Työtä koordinoi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja asiantuntijapaneeleihin osallistui yhteensä noin 150 kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijaa. Tomi Hautakangas osallistui Roti 2019 työskentelyyn panelistina osiossa Arkkitehtuuri , suunnittelu, muotoilu ja taide.

https://www.ril.fi/media/2017/2017-vaikuttaminen/roti-2017/taustat/roti-2017_painettu-raportti.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=RedrHn4M-U8