02.03.2018 KorjausRYL-julkisivut  julkaistu

KorjausRYL-julkisivut  julkaistu

Uuteen julkisivukorjauksia käsittelevään KorjausRYLiin on koottu laatuvaatimuksia tavanomaisten asuin- ja toimitilarakennusten yleisimmille korjausmenetelmille sekä korjaustyön lopputulokselle. KorjausRYL Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, Julkisivut kuuluu täydentyvään KorjausRYL-kokonaisuuteen, jonka ensimmäinen osa, Esiselvitykset ja purkaminen, ilmestyi vuoden 2016 lopulla. Tomi Hautakangas osallistui työhön toimikunnan ulkopuolisena kutsuttuna asiantuntijana.

https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotteet1/artikkelit/lehdistotiedote-korjausryl-julkisivukorjaukset-ilmestynyt.html.stx