14.03.2017 Roti 2017 julkaistu Säätytalolla

Roti 2017 julkaistu Säätytalolla

Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2017 -raportti luovutettiin kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläselle 14.3.2017 Säätytalolla Helsingissä. Kuudennen ROTI-arvioinnin keskeinen viesti on, että rakennetun omaisuuden tila on Suomessa valtaosin tyydyttävä, mutta kunnossapidon laiminlyönnit, korjausten lykkääminen sekä alueiden eriarvoistuminen kiihdyttävät korjaus- ja muutosvelan kasvua. Korjausvelasta aiheutuu kansantaloudelle vuosittain yli 3,4 miljardin euron lisäkustannus, mikä on noin 1300 euroa jokaista suomalaista kotitaloutta kohden. ROTI-raportti perustuu asiantuntijapaneelien arvioihin. Työtä koordinoi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja asiantuntijapaneeleihin osallistui yhteensä noin 150 kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijaa. Tomi Hautakangas osallistui Roti 2019 työskentelyyn panelistina osiossa Arkkitehtuuri , suunnittelu, muotoilu ja taide.

https://www.ril.fi/media/2017/2017-vaikuttaminen/roti-2017/taustat/roti-2017_painettu-raportti.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=RedrHn4M-U8

15.06.2016 FISE-pätevyys rakennussuunnittelussa

FISE-pätevyys rakennussuunnittelussa

FISE on myöntänyt MRL 41/2014 siirtymäsäännökseen perustuen Tomi Hautakankaalle rakennussuunnittelijan pätevyyden poikkeuksellisen vaativassa luokassa koskien talotekniikan ja julkisivujen korjaus- ja muutostöitä. Rekisterinumero 1572

FISE Oy on kattava ja aktiivinen henkilöpätevyyspalvelu, joka toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä, ylläpitää pätevyysrekisteriä ja rakennusvirhepankkia.

https://fise.fi/patevyysrekisteri/?link=%2Fwww%2Fsuomi%2Fpatevyyskortit%2Fhautakangas%2F

17.02.2016 FISE-pätevyys rakennussuunnittelussa

FISE-pätevyys rakennussuunnittelussa

FISE on myöntänyt Tomi Hautakankaalle rakennussuunnittelijan pätevyyden vaativassa luokassa koskien korjausrakentamista. Rekisterinumero 1572

FISE Oy on kattava ja aktiivinen henkilöpätevyyspalvelu, joka toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä, ylläpitää pätevyysrekisteriä ja rakennusvirhepankkia.

https://fise.fi/patevyysrekisteri/?link=%2Fwww%2Fsuomi%2Fpatevyyskortit%2Fhautakangas%2F

19.11.2015 Julkisivuyhdistys Ry:n hallitustyöskentely

Julkisivuyhdistys Ry:n hallitustyöskentely

Tomi Hautakangas on nimetty Julkisivuyhdistyksen hallitukseen vuodelle 2016. Julkisivuyhdistys on teknisesti laadukkaan ja esteettisesti korkeatasoisen julkisivurakentamisen edistäjä. Riippumaton yhdistys on tarkoitettu kaikille julkisivuista kiinnostuneille henkilöille ja yhteisöille. Se kokoaa yhteen alan teknis-tieteellisiä asiantuntijoita, teollisuus-, urakointi- ja suunnitteluyrityksiä sekä rakennuttajia ja kiinteistönomistajia.

https://julkisivuyhdistys.fi

21.05.2015 Pääsuunnittelijakoulutus PS PRO 2015

Pääsuunnittelijakoulutus – PS PRO 2015

Tomi Hautakangas on hyväksytysti suorittanut Aalto University Professional Development – Aalto PRO:n järjestämän Pääsuunnittelijakoulutuksen. Koulutuksen laajuus oli 17 op, ja koulutusohjelmaan kuuluivat kurssit:

– Pääsuunnittelijan toimintaympäristö, MRL – uudet säännökset

– Elinkaari, ekologia ja energiatalous

– Projektinhallinta

– Johtamistaidot

– Suunnittelu- ja rakennushankkeen johtaminen ja osapuolet

– Suunnittelu- ja rakennusalan kehitysnäkymät – pääsuunnittelijan näkökulma